Pas de deux proeven

Hieronder kun je de proeven vinden die bij de pas de deux wedstrijd verreden worden. Jullie mogen zelf weten welke van de 3 proeven je rijdt.

Proef 1:

1 Bij A binnenkomen met tweeën in arbeidsdraf.
2 Op de lijn E-X-B halthouden en groeten.
3 Voorwaarts met tweeën in arbeidsdraf.
Bij C op de linkerhand.
4 F-X-H van hand veranderen.
5 Bij C afwenden met tweeën.
6 Bij A met tweeën op de rechterhand.
7 Bij C: binnenruiter grote volte.
buitenruiter hoefslag volgen.
8 Drie meter voorbij A en C afwenden.
9 Op de lijn E-X-B halthouden. Voorwaarts in stap.
Korte zijde rechterhand.
10 Bij K en M in arbeidsdraf
Bij B en E grote volte eenmaal rond.
11 Bij A en C afwenden en in stap overgaan.
Bij X naar rechts afwenden naar E en naar B.
Bij E en B linkerhand en in arbeidsdraf overgaan.
12 Bij A en C: slangenvolte met 3 bogen.
13 Bij A: binnenruiter grote volte en met tweeën komen
14 Bij E: binnenruiter volte halve baan.
buitenruiter halve grote volte.
15 Bij H en F van hand veranderen en elkaar passeren.
16 Bij K en M gebroken lijn.
17 Bij C binnenruiter grote volte en met tweeën komen.
18 Bij M gebroken lijn.
19 Bij E halve grote volte.
20 Bij A afwenden met tweeën.
Op de lijn H-G-M halthouden en groeten.

Proef 2:

1 Bij A binnenkomen met tweeën in arbeidsdraf.
2 Op de lijn E-X-B halthouden en groeten.
3 Voorwaarts met tweeën in arbeidsdraf.
Bij C op de linkerhand.
4 K-D-E linksomkeert.
5 Bij C afwenden met tweeën.
Bij X splitsen in voltes halve baan.
6 Bij A met tweeën op de rechterhand.
7 Bij C: binnenruiter grote volte.
buitenruiter hoefslag volgen.
8 Drie meter voorbij A en C afwenden.
9 Op de lijn E-X-B volte 6 meter rechts
(om elkaar heen).
Korte zijde rechterhand.
10 Bij M en K aanspringen in de rechter arbeidsgalop en bij B en E eenmaal grote volte.
Daarna bij B en E arbeidsdraf en hoefslag volgen.
11 Bij A en C afwenden en in stap overgaan.
Bij X met tweeën afwenden naar E.
Bij E linkerhand en in arbeidsdraf overgaan.
12 Bij F: binnenruiter door een S van hand veranderen
buitenruiter gewoon van hand veranderen.
13 Bij K: binnenruiter van hand veranderen.
buitenruiter door een S van hand
veranderen en weer met tweeën komen.
14 Bij E: binnenruiter volte halve baan.
buitenruiter halve grote volte.
15 Bij K en M in de linker arbeidsgalop en bij A en C eenmaal grote volte.
16 Bij E en B in arbeidsdraf.
17 Bij C binnenruiter grote volte en met tweeën komen.
18 Bij C slangenvolte met drie bogen.
19 Bij B halve grote volte.
20 Bij A afwenden met tweeën.
Op de lijn H-G-M halthouden en groeten.

Proef 3:

1 Bij A binnenkomen met tweeën in arbeidsdraf.
2 Op de lijn E-X-B halthouden en groeten.
3 Voorwaarts met tweeën in arbeidsdraf en bij C linkerhand.
4 Bij A slangenvolte met drie bogen.
5 Bij C afwenden, wijken naar E en B. Bij
F rechtsomkeert en bij H linksomkeert. Wijken van D naar M en H
6 Bij C afwenden, bij D splitsen in voltes halve baan. Bij A rechterhand.
7 Bij E binnenruiter volte halve baan en buitenruiter halve grote volte.
8 Bij A en C een slangenvolte met drie bogen, waarin bij E en B een grote volte in arbeidsgalop links. Daarna slangenvolte in arbeidsdraf afmaken.
9 Bij K en M arbeidsgalop rechts aanspringen en bij E en B volte 10 meter om elkaar heen.
10 Voorbij A en C afwenden. Op de lijn E-X-B in arbeidsdraf.
11 Op de lijn K-D-F en de lijn H-G-M halthouden, wending om de voorhand naar rechts, voorwaarts in arbeidsdraf op de linkerhand.
12 Bij E en B tweemaal door een S van hand veranderen.
13 Bij A en C afwenden en in stap overgaan. Bij X met tweeën komen naar E en op de rechterhand in arbeidsdraf en bij H rechtsomkeert.
14 Bij B de acht achterwaarts.
15 Tussen M en C met tweeën arbeidsgalop links aanspringen. Bij A een grote volte.
16 Bij C grote volte, bij E in arbeidsdraf
17 Bij F: binnenruiter door S van hand veranderen. Buitenruiter van F naar H van hand veranderen
18 Binnenruiter van K naar M van hand veranderen. Bij H Buitenruiter door S van hand veranderen.
19 Tussen M en C in stap. Binnenruiter van
H naar B wijken. Buitenruiter van E naar F wijken. Tussen F en A in arbeidsdraf
20 Met tweeën K-X-G afwenden.
Op de lijn H-G-M halthouden en groeten.