Inschrijfformulier trainingsweek 2018

  • Van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per email. Deelname is op eigen risico. Voor minderjarige deelnemers dient u de naam van ouder of voogd in te vullen.
  • Het bedrag van € 300,- dient een week voor de aanvang van het ponykamp overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL05 Rabo 01550.14.986 t.n.v. Stal Capriole BV. Bij annulering (minder dan een week voor aanvang) of vroegtijdig beëindigen van de kampweek volgt geen restitutie van de aanbetaling en/ of kampgelden. Door de leiding wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van gasten en ten opzichte van derden.